प्रदेश लाेक सेवा आयोग

नेपालकाे संविधान भाग २३ – लाेक सेवा अायाेग अन्तर्गत धारा २४४ मा प्रदेश लाेक सेवा आयोग सम्बन्धि व्यवस्था गरिएकाे छ। उत्त धारामा नेपालका प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश

Read More

Share