नेपालकाे संविधान भाग २३ – लाेक सेवा अायाेग अन्तर्गत धारा २४४ मा प्रदेश लाेक सेवा आयोग सम्बन्धि व्यवस्था गरिएकाे छ। उत्त धारामा नेपालका प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लाेक सेवा अायाेग रहने व्यवस्था गर्नुका साथै उत्त अायाेगकाे गठन,काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानून...