Blog

शाखा अधिकृत चतुर्थ पत्र (4th Paper)

लाेकसेवा अायाेगले शाखा अधिकृतकाे पाठ्यक्रममा सेवा सम्बन्धि चतुर्थ पत्रकाे व्यवस्था गरेकाे छ । लाेकसेवा तयारीले शाखा अधिकृत चतुर्थ पत्र सम्बन्धि पाठ्यक्रम र तत्त शिर्षक सँग सम्बन्धित विषयवस्तु प्रस्तुत गरेकाे छ।

Subjective Studies

लाेकसेवा अायाेगले विभिन्न तह र सेवा समुहमा विषयगत पाठ्यक्रम (Subjective Studies) लागु गरेकाे छ । Subjective Study काे पाठ्यक्रम अनुरूपका सम्पुर्ण पाठ्यसामाग्रि यहाँ तयार पारीएकाे छ।

निजामती सेवा सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरू

निजामती सेवा सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरू

[ad_1] प्रश्नः निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार “परिवार” भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? उत्तरः “परिवार” भन्नाले निजामती कर्मचारीसँग बस्ने तथा निज आफैले पालन पोषण गर्नुपर्ने पति, पत्नी, छोरा, अविवाहिता छोरी, धर्मपुत्र, अविवाहिता धर्मपुत्री, बाबु, आमा वा सौतेनी आमा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले पुरुष र अविवाहिता महिला कर्मचारीको हकमा निजको बाजे, बज्यै तथा विवाहिता महिला कर्मचारीको हकमा…
Read more

लोक सेवा विशेष : अत्यन्तै महत्वपूर्ण ७ प्रश्नोत्तर

लोक सेवा विशेष : अत्यन्तै महत्वपूर्ण ७ प्रश्नोत्तर

[ad_1] प्रश्न : सामुदायिक स्वास्थ्य भनेको के हो ? नेपालका प्रमुख सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याहरू पहिचान गरी यिनको समाधानमा व्यक्ति, परिवार र समुदायको के–कस्तो भूमिका हुनुपर्छ ? चर्चा गर्नुहोस् । उत्तर : समुदायका व्यक्तिहरूले आफ्नो समुदाय एवम् समाजमा रहेका विभिन्न स्वास्थ्य समस्या यकिन गरी व्यक्ति, परिवार, समाज तथा वातावरणको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने कार्यलाई सामुदायिक स्वास्थ्य भनिन्छ । यसको…
Read more