सर्वप्रथम कुन शब्दकाे प्रयाेगकर्ता काे?

वातावरण सम्बन्धि शब्दहरूकाे सर्वप्रथम प्रयाेगकर्ताहरूः

 • दिगाे विकास(sustainable development): वार्वरा बार्ड
 • जैविक विविधता(bio-diversity): इ.अाे. विल्सन
 • पयार्वरण(Ecology): अर्नेष्ट ह्याकेल
 • जैविक प्रणाली(Bio-technology): कार्ल एरेली
 • पारिस्थितिक प्रणाली(Ecosystem): ए.जि. टान्सलि
 • जनसांख्यिकी(Demography): अकिले गुइलार्ड
 • पर्या पर्यटन(eco-tourism): हेक्टर सेवालेस लास्कुरेन
 • बायाेस्पेयर(bio-sphere): एडवार्ड सुस

 • हरित गृह अवधारणाः वेरिन जीन फेरियर
 • हरित गृह प्रभाव रहेकाे तथ्य पत्ता लगाउनेः अार्थिनस
 • अम्ल वर्षाः रबर्ट एङ्स स्मिथ
 • अाेजन तह पत्ता लगाउनेः जे सि फर्म्यान / चार्ल्स फेब्री
 • अाेजन तह पातलिएकाे पत्ता लगाउनेः शेरउड राेल्याण्ड
 • Climate Emergency शब्द प्रयाेगकर्ताः कार्ला डिनर
 • CFC gas production: डा. थाेमस मिज
 • landscape ecology: कार्ल हाेल

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *