विभिन्न काेभिड खाेपलाइ नेपालमा प्रयाेग अनुमति

नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विभिन्न देशमा वनेका काेराेना भाइरस (काेभिड) विरूद्धका खाेप हरूलाइ नेपालमा अापतकालिन प्रयाेगकाे अनुमति दिएकाे छ। नेपालमा अापतकालिन प्रयाेगकाे अनुमति पाएका काेभिड खाेप हरू निम्न छनः

person aspirating the vaccine from the vial
स्पुतनिक भि – Sputnik V Vaccine
 • निर्माण गर्ने देश/ संस्थाः रूस
 • WHO द्वारा प्रयाेग अनुमति प्रदानः
 • नेपालमा अापतकालिन प्रयाेगकाे अनुमतिः २०७८ वैशाख ०७
काेभ्याक्सिन खाेप – Covaxin vaccine
 • निर्माण गर्ने देश/ संस्थाः भारत / National Institute of Virology (NIV).
 • WHO द्वारा प्रयाेग अनुमति प्रदानः
 • नेपालमा अापतकालिन प्रयाेगकाे अनुमतिः २०७७ चैत्र ०६
भेराे सेल – Vero cell vaccine
 • निर्माण गर्ने देश/ संस्थाः चीन
 • WHO द्वारा प्रयाेग अनुमति प्रदानः
 • नेपालमा अापतकालिन प्रयाेगकाे अनुमतिः २०७७ फागुन ०४
काेभिसिल्ड खाेप – Covishield Vaccine
 • निर्माण गर्ने देश/ संस्थाः भारत
 • WHO द्वारा प्रयाेग अनुमति प्रदानः
 • नेपालमा अापतकालिन प्रयाेगकाे अनुमतिः २०७७ माघ ०२
Share