प्रदेश लाेक सेवा आयोग

नेपालकाे संविधान भाग २३ – लाेक सेवा अायाेग अन्तर्गत धारा २४४ मा प्रदेश लाेक सेवा आयोग सम्बन्धि व्यवस्था गरिएकाे छ। उत्त धारामा नेपालका प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लाेक सेवा अायाेग रहने व्यवस्था गर्नुका साथै उत्त अायाेगकाे गठन,काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानून बमाेजिम हुने कुरा उल्लेख गरिएकाे छ।

प्रदेश लाेक सेवा आयोग
लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगकाे कार्यालय, बुटवल नेपाल
२४४. प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहनेछ ।
(२) प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ ।
(३) उपधारा (२) को प्रयोजनका लागि संघीय संसदले कानून बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ ।
      ✪ नेपालकाे संविधान २०७२ धारा २४४

नेपालका प्रदेश लाेक सेवा आयोगहरू

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *