दर्ता भनेकाे के हाे?

दर्ता कार्यलयकाे प्रारम्भिक तथा अाधारभुत अभिलेख हाे। कुनैपनि कार्यालय वा व्यवसायीक संघ सस्थाहरुमा दैनिक रुपमा प्राप्त हुने चिठि पत्र, निवेदन, टेलेक्स, टेलिग्राफ आदी कागजातहरुलाई क्रमबद्ध र व्यवस्थित रुपमा अभिलेख राख्ने कार्यलाई दर्ता भनिन्छ। दर्ता एक सुरू अभिलेख पनि हाे। यसै बाट कार्यालय सम्बन्धि सम्पुर्ण कार्यकाे प्रारम्भ हुने हुनाले यस्लाइ सुरू अभिलेख भनिन्छ।

दर्ताबाट खर्च सिर्जना हुन्छ । प्राप्त कागजातलाई व्यवस्थित रुपमा अभिलेख राख्ने र आवश्यक कागजातलाई सुरक्षित साथ राखि कार्यालय व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउनु दर्ताको मुख्य उद्देश्य हो । कार्यालयमा दर्ताको लागी एउटा छुट्टै दर्ता किताबको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

दर्ता किताबमा उल्लेख हुनुपर्ने विषयहरूः

 • दर्ता नम्बर
 • दर्ता मिति
 • प्राप्त पत्र तथा निवेदनकाे संख्या
 • पत्र तथा निवेदनकाे शिर्षक
 • पत्र पठाउने कार्यालयकाे नाम, ठेगाना
 • पत्र मा उल्लेखित चलानी नम्बर
 • पत्र तथा निवेदन सम्बन्धि जिम्मेवार शाखा
 • पत्र बुझिलिने व्यत्ति सम्बन्धि महल
दर्ता तथा चलानी

कार्यालयमा दर्ताकाे अावश्यकता तथा महत्व

 • कार्यालयमा प्राप्त भएका प्रत्र तथा निवेदनहरूकाे संगतिपुर्ण कारवाहि अघि बढाउन,
 • अभिलेख व्यवस्थापन गर्न,
 • खर्च प्रारम्भकाे प्रमाणकाे रूपमा पेश गर्न,
 • प्राप्त प्रत्र सम्बन्धि शाखा र कर्मचारीलाइ अभिलेख मार्फत थप उत्तरदायि बनाउन,
 • सम्बन्धित कार्यमा कार्यप्रगति विवरण हेर्न,
 • अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्न
 • वार्षिक रूपमा कार्यालयले सम्पादन गरेका कामकाे फेहरिस्त निकाल्न
 • सम्बन्धित शाखा मा पत्र वा निवेदन हराए अथवा नष्ट भए तत् सम्बन्धि विवरण हेर्न।
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *